Hibridni radijatori - alternativni radijatori, električno grijanje kombinirano sa toplom vodom! Prednost hibridnih radijatora, da se može priključiti centralnom grijanju, ali po potrebi funkcionira kao električni radijator. Prvenstveno je praktično u prolaznim dobima, na jesen i proljeeč ili preko sparnog ljeta, ako želimo nešto brzo osušiti.

Obratimo Vam pažnju, da kod nekih modela radijatora ima promene u vremnu isporuke i to će trajati duže, zato što dosta fabrika radijatora krajem decembra i početkom januara zaustavi proizvodnju. Zato Vas molimo da pred narudžbe proverite, raspitajte se e-mailom o očekivanom vremenu isporuke.