Hibridni radijatori - Alternativni radijatori, sa kombinovanom načinu grijanja | Prednost hibridnih radijatora, da se može priključiti centralnom grijanju, ali po potrebi funkcioniše kao električni radijator. Praktično je u prolaznim dobima, na jesen i proljeće, ali na sparnim ljetnjim danima na ovom radijatoru brzo se osuši ručnik, jer se uključi samo električni dio.