Hibridni radijatori - alternativni radijatori, električno grijanje kombinirano sa toplom vodom! Prednost hibridnih radijatora, da se može priključiti centralnom grijanju, ali po potrebi funkcionira kao električni radijator. Prvenstveno je praktično u prolaznim dobima, na jesen i proljeeč ili preko sparnog ljeta, ako želimo nešto brzo osušiti.