Radijatori visoke izlazne snage - Radijatori sa visokom prijenosom topline | Neki radijatori raspolažu velikim prijenosom topline, tj. izlaznom snagom. Ti radijatori su pogodni da zagriju velike odnosno od prosjeka veće prostore. Dimenzije ovih radijatora može biti u jako širokom radponu, zato ako se izabere željena veličina sa odgovarajućim dimenzijama, postiže se zahtjevana odnosno od prosjeka veća izlazna toplotna snaga.