Niskotemperaturni radijatori! NT radijator se instalira na sistem, gdje je radna temperatura niža, kao što je sistemi sa kondenzacionim kotaom, i sisteme alternativne energije, koje rade sa optimalnijim energetskim iskorišćenjem. Svaki radijator se može povezati za kondenzacioni i za niskotemperaturni sistem. U sistemu sa kondenzacionim kotaom, snaga radijatora je niža.

Dekorativni radijatori koji su u našoj webprodaji, imaju visoku izlaznu snagu. Niskotemperaturni radijatori su za sisteme sa kondenzacionim kotaom, sa geotermičkim grijanjem, toplinske pumpe, za rashladne sisteme, i naravno za sisteme sa klasičnim kotaom i za sisteme centralno grijanje. Pogodne su za grijanje velike prostorije i energetski su efikasne. Pojedini modeli su predstavnici najnovije tehnologije sa najoptimalnijim iskoriščenjem energije. Temperaturni režim sustava je 55/45/20 (Δt30°)