Malo je takvih radijatora na tržištu, koji se mogu prefarbati sa bojom za zid. Zašto je toliko poseban radijator koji se može zidnim bojama prefarbati? Ako bi željeli, da vam radijator bude iste boje kao zid, onda je to izvrsan izbor. Ako bi željeli, da nam radijator ostane neprimjetljiv, i onda je najbolji izbor. Ako često mjenjamo boje, onda ga možemo više puta, na različite boje ofarbati. Radijator koji se može zidnim farbama prefarbat je jedan super izbor.