Kameni radijator - Lijep radijator - Posebni radijatori| Kameni radijatori su prave alternative u odnosu na radijatore od čelika, lijevanog željeza ili čak aluminijuma. Kameni radijatori izvrsno dobro zadržavaju toplinu, imaju ravnomjeran prijenos toplote, pružajući kontinualno prijatnu komfortnu toplinu. Kameni radijatori imaju posebnu tehnologiju proizvodnje, u njemu su čestice u aktivnom termičkom kontaktu, sa izuzetnom difuzijom termičke energije, a pozitivan nusefekat toga je dugotrajna akumulacija toplotne energije. Zbog toga potrošnja energije kamenog radijatora znatno manja, nego kod klasičnog modela, naravno i gubici energije su niži. Kameni radijatori se upotrebljavaju i na niskim temperaturama, jer zbog velike površine predaju dugo, homogenu toplotu. Kamene radijatore nudimo u verzijama za centralno i elektično grijanje. Što čini ove radijatore posebnim? Pogledajte molimo Vas! Posebna tehnologija, poseban izgled.