Kameni radijator - lijep radijator - posebni radijatori! Kameni radijatori su prave alternative u odnosu na radijatore od čelika, lijevanog željeza ili čak aluminijuma. Kameni radijatori izvrsno dobro zadržavaju toplinu, imaju ravnomjeran prijenos toplote, pružajući kontinualno prijatnu komfortnu toplinu. Kameni radijator je posebno proizveden, u njemu su čestice u aktivnom termičkom kontaktu, sa izuzetnim difuzijom termičke energije, a pozitivan nusefekat toga je dugotrajna akumulacija toplotne energije. Zbog toga potrošnja energije kamenog radijatora znatno manja, nego kod klasičnog radijatora, naravno i gubici energije su niži. Kameni radijatori se upotrebljavaju i na niskim temperaturama, jer zbog velike površine predaju dugo, homogenu toplotu. Kamene radijatore nudimo u verzijama za centralno i elektično grijanje. Što čini ove radijatore posebnim? Pogledajte molimo Vas! Posebna tehnologija, poseban izgled.