vertikalni radijatori, sobni radijator, radijatori visoke izlazne snage
vertikalni radijatori, sobni radijator, radijatori visoke izlazne snage
radijator-vertikalni-carlos9

CIJENE I DIMENZIJE
TIP RADIJATORA/PRATEĆA OPREMA
Visina
Širina
Dubina
Toplinska snaga (watt)
Rezultat odabiranja

Izbor tipa i dimenzije

Izbor boje

Bruto cijena0 kn
Bruto jediničnu cijenu:0 kn
0 kn
Total discount: