radijatur u boja, celicni radijator, plocasti radijator, vertikalni radijatori
radijator-sobni-delta
radijator-vertikalni-delta (2)

CIJENE I DIMENZIJE
TIP RADIJATORA/PRATEĆA OPREMA
Visina
Širina
Dubina
Toplinska snaga (watt)
Rezultat odabiranja

Izbor tipa i dimenzije

Izbor boje

Cijena s PDV-om: 0
Bruto cijena0
Bruto jediničnu cijenu:0
Total discount: