kameni radijator, vertikalni radijator, luksuzni radijator
radijator-elektricni-pharaoh
radijator-sobni-pharaoh

CIJENE I DIMENZIJE
TIP RADIJATORA/PRATEĆA OPREMA
Visina
Širina
Dubina
Toplinska snaga (watt)
Rezultat odabiranja

Izbor tipa i dimenzije

Izbor boje

Bruto cijena0
Bruto jediničnu cijenu:0
0
Total discount: