horizontalni radijatori, radijator u boja, dizajnerski radijatori
horizontalni radijatori, radijator u boja, dizajnerski radijatori
horizontalni radijatori, radijator u boja, dizajnerski radijatori

CIJENE I DIMENZIJE
TIP RADIJATORA/PRATEĆA OPREMA
Visina
Širina
Dubina
Toplinska snaga (watt)
Rezultat odabiranja

Izbor boje

Izbor tipa i dimenzije

Cijena s PDV-om: 0
Bruto cijena0
Bruto jediničnu cijenu:0
Total discount: