moderan radijator, umjetnički radijator, visoki radijator
moderan radijator, umjetnički radijator, visoki radijator
painting-Sound-of-the-sea-flow

CIJENE I DIMENZIJE
Tip
Visina
Širina
Dubina
Toplinska snaga (watt)
Rezultat odabiranja

Izbor tipa i dimenzije

Izbor boje

Bruto cijena0 kn
Bruto jediničnu cijenu:0 kn
Total discount: